Kinderfysio

Iedere ouder hoopt dat zijn of haar kind zich ontwikkelt tot een gezond en evenwichtig mens.

 

Dat het door te spelen, te sporten en te leren zich de vaardigheden eigen maakt om uit te groeien tot een volwassene die in balans is en zichzelf kan redden in deze wereld. Bij de ene mens gaat dat wat sneller dan bij de andere en meestal gaat het goed. Maar soms ook niet.

 

Soms wordt bij de geboorte al vastgesteld dat een kind niet probleemloos door het leven zal gaan. Dan gaat het om ernstige aandoeningen, die om een breed pakket zorg vragen.

 

Op dat moment wordt een groot aantal deskundigen ingezet om het kind zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden, zodat het zo optimaal mogelijk kan (leren) leven. Een kinderfysiotherapeut maakt meestal ook deel uit van die groep deskundigen.

 

Ontwikkeling

Het kan zijn dat een kind op zich goed functioneert, maar dat deskundigen zoals ouders, huisartsen, het consultatiebureau of leerkrachten toch iets signaleren wat een soepele en goede ontwikkeling van het kind in de weg staat. Het kind heeft dan meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

 

In die gevallen kan ook een kinderfysiotherapeut worden ingeschakeld. Die is immers gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen van 0 tot 18 jaar.

 

Verzekeraars

De eerste achttien behandelingen Kinderfysiotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering.

 

De kosten van deze behandelingen zijn niet van invloed op je eigen risico.

 

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Dat betekent dat de kosten van behandelingen altijd door je verzekeraar worden vergoed.