Moeite met schrijven

Schrijven is geen aangeboren vaardigheid zoals lopen maar een aangeleerde vaardigheid. Dit betekent dat er invloed uitgeoefend kan worden op het schrijfproces, zowel bij het aanleren als bij het begeleiden daarvan in het geval er problemen zijn ontstaan.

 

Schrijven is een complexe vaardigheid. Sommige kinderen hebben moeite met (leren) schrijven. Er kan sprake zijn van een slechte schrijfhouding, een onjuiste pengreep, een gespannen wijze van schrijven, te traag of onleesbaar schrijven. Soms gaan schrijfproblemen samen met fijne motoriek problemen.

 

De kinderfysiotherapeut brengt, met behulp van gestandaardiseerde testen, de motorische ontwikkeling, de schrijfmotoriek en de kwaliteit van het handschrift van je kind in kaart. Middels veel en gevarieerd oefenen worden o.a. de basisvoorwaarden en de schrijfmotoriek op een speelse en aansprekende wijze geoefend.