Sensorische Informatieverwerking SI

Ons lichaam heeft continu prikkels te verwerken. Deze prikkels komen van buitenaf, bijvoorbeeld het zien en horen van een voorbij rijdende auto, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld het voelen van je bewegingen wanneer je springt. Deze prikkels komen binnen via onze zintuigen: horen, zien, voelen, proeven, ruiken, propriocepsis (gevoel uit spieren en gewrichten) en evenwicht en moeten goed verwerkt worden zodat je hier adequaat op kunt reageren.

 

Bij sommige kinderen worden de prikkels echter niet goed verwerkt. Ze ervaren ze als te sterk (overregistratie), te zwak (onderregistratie) of kunnen ze niet goed van elkaar onderscheiden (discriminatie).

 

De samenhang tussen hersenen en gedrag is erg sterk. Omdat een kind met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen een minder georganiseerd brein heeft is een groot deel van zijn gedrag dat ook. Problemen in de prikkelverwerking kan leiden tot problemen in het functioneren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • snel afgeleid zijn door geluid en daardoor je (school)werk niet kunnen doen
  • bang zijn voor hoogtes of juist geen gevaar zien
  • hekel hebben aan spattend water van de douche of tandenpoetsen
  • niet stil kunnen zitten en onrustig zijn
  • moeite met motorische vaardigheden als: zwemmen, bal vangen, fietsen, klimmen, schrijven
  • moeite met aandacht erbij houden en concentreren
  • Door middel van therapie gericht op de verschillende zintuigen (SI-therapie) kan daar vaak iets aan worden gedaan.

De therapie richt zich op beïnvloeding van het zenuwstelsel door gedoseerde zintuiglijke prikkeling, om het lichaam te stimuleren deze prikkels beter te verwerken.

 

Om te bepalen of er inderdaad problemen zijn binnen de sensorische informatie verwerking wordt gebruik gemaakt van verschillende vragenlijsten en tests. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten en de afgenomen testen wordt een behandelplan opgesteld en behandeling gestart.

 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Skrep Kinderfysio en vraag naar Marjolijn Holtrop. Daarnaast vind je hier en op de website van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking meer informatie.