Syndroom van Down

De motorische ontwikkeling van kinderen met het syndroom van Down verloopt anders dan de motorische ontwikkeling van normaal begaafde kinderen.

 

De motorische ontwikkeling is vertraagd en er zijn ook specifieke motorische problemen in vergelijking met anderszins verstandelijk beperkte kinderen. Dit lijkt vooral beïnvloed te worden doordat kinderen met het syndroom van Down een lage spierspanning en te soepele gewrichten hebben waardoor problemen ontstaan met de handhaving van hun houding tijdens bewegen.

 

Door die problemen met de houdingsregulatie komen de motorische vaardigheden zoals romprotatie, evenwicht en bewegingsvariatie onvoldoende tot ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat er specifieke houdings- en bewegingspatronen ontstaan zoals de voorkeur voor symmetrische houdings-en bewegingspatronen. Ook bijkomende medische problemen kunnen van invloed zijn op de motorische ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld een aangeboren hartafwijking, visusstoornissen of een afwijkende schildklierfunctie.

 

Uit onderzoek is gebleken dat de motoriek tijdens de periode van het ontwikkelen van de basisvaardigheden (omrollen, kruipen, zitten, etc.) goed beïnvloed kan worden. De mate van beheersing van deze basisvaardigheden is essentieel voor de verdere motorische ontwikkeling. In toenemende mate blijkt bij ouders de behoefte te bestaan aan begeleiding van de specifieke motorische ontwikkeling tijdens de eerste levensjaren van hun kind met Downsyndroom.

 

Skrep Kinderfysio heeft gespecialiseerde kennis betreffende dit onderwerp en is daarom uitstekend in staat die begeleiding te geven. Wij maken daarbij gebruik van de test Basis Motorische Vaardigheden van Kinderen met Down ontwikkeld door Peter Lauteslager. Vijftien basis-motorische vaardigheden worden op regelmatige basis geobserveerd m.b.v. een video-opname. Deze vaardigheden staan in ontwikkelingsvolgorde en vormen een oplopende schaal. De BVK-test geeft inzicht in het motorisch proces van een kind en in de doelmatigheid en kwaliteit van het actuele motorisch gedrag. Op basis van de testscore kan kinderfysiotherapie ingezet worden om de ontwikkeling van de basisvaardigheden te stimuleren. Het is belangrijk dat de ouders zoveel mogelijk betrokken worden bij de begeleiding. Daarom krijgen zij op basis van de testscore adviezen hoe ze zelf thuis met hun kind kunnen oefenen/spelen en hoe ze bij de dagelijkse verzorging van hun kind de motoriek kunnen stimuleren.

 

Voor meer informatie kun je ons uiteraard bellen.