Voorkeurshouding

Een voorkeurshouding en/of een afgeplatte schedel is bij baby’s een veelvoorkomend probleem. Een voorkeurshouding kan ertoe leiden dat het hoofdje aan één kant afplat en daardoor scheefgroeit. Wanneer de voorkeurshouding langere tijd aanhoudt, kan er ook een asymmetrie in het gezicht ontstaan. Op het consultatiebureau worden houdings- en hanteringsadviezen gegeven ter voorkoming van een voorkeurshouding. Wanneer er desondanks toch een voorkeurshouding ontstaat, wordt vaak verwezen naar een kinderfysiotherapeut.

 

De kinderfysiotherapeut onderzoekt de bewegingsmogelijkheden van de baby en kan een eventuele afplatting van de schedel meten met behulp van een bandje om het hoofd (schedelmeting oftewel plagiocefalometrie). Daarnaast geeft de kinderfysiotherapeut adviezen over hoe de baby op te pakken, te dragen en neer te leggen. Ook wordt de ouders geleerd hoe ze zelf de motorische ontwikkeling van hun kind zoveel mogelijk positief kunnen beïnvloeden. Door vroegtijdige signalering en adequate behandeling van een voorkeurshouding kan scheefgroei van de schedel en/of asymmetrie in het gezicht in de meeste situaties worden voorkomen.