Locaties

Wij behandelen op afspraak op onderstaande locaties:   

Hurdegaryp

Kootstertille

Leeuwarden

Kollumerzwaag

De Westereen

Feanwâlden

Op een aantal locaties is behandeling in de avonduren mogelijk