AIMS - Alberta Infant Motor Scale

 

De Alberta Infant Motor Scale (AIMS) is een (test)methode die het spontane grof-motorische bewegingsrepertoire vanaf de geboorte tot het onafhankelijke lopen van de kinderen onderzoekt en evalueert op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau.

 

De score wordt uitgedrukt in de waarde sd (standaarddeviatie of standaardafwijking, een begrip in de statistiek).

 

Bij een score boven +1sd is de motorische ontwikkeling bovengemiddeld.

 

Scoort het kind tussen +1sd en -1sd dan is het motorische ontwikkelingsniveau gemiddeld dwz leeftijdsadequaat.

 

Een score tussen -1sd en -2sd is een indicatie van een twijfelachtige motorische ontwikkeling terwijl een score kleiner dan -2 sd aangeeft dat de motorische ontwikkeling afwijkend is.

 

terug