Amiel Tison - Tonusonderzoek

 

Het Amiel Tison onderzoek maakt door middel van spierspannings- oftewel tonusonderzoek onderscheid tussen de spierspanning in rust en tijdens het actief bewegen.

 

Op 25 onderdelen wordt de weerstand gemeten tijdens passief bewegen en de actieve houdings- en bewegingstonus door middel van observatie van armen, benen, hoofd, romp.  

 

Het Amiel Tison onderzoek is een evaluatief meetinstrument en beoogt verandering over de tijd te meten, bijvoorbeeld voor en na een behandeling.

 

Dit meetinstrument kan tot de leeftijd van 5 jaar worden gebruikt.

 

De conclusies op basis van het tonusonderzoek volgens Amiel Tison worden weergegeven als een verhoogde, normale of verlaagde spierspanning in armen, benen, romp of nek.

 

Eveneens wordt aangegeven of tijdens het onderzoek opvallende bewegingen zijn waargenomen in armen en/of benen.

 

terug