BSID-3-NL - Motoriekschaal Bayley Scales of Infant Development

 

De BSID-3-NL is de Nederlandstalige versie van de herziene BSID-2. De BSID-3-NL Motoriekschaal is bedoeld voor kinderen van 16 dagen tot 42.5 maand oud en is in staat om kinderen met motorische ontwikkelingsachterstand op te sporen. Daarnaast wordt de test ingezet voor het leveren van informatie voor de planning en evaluatie van de behandeldoelen en -aanpak. 

 

De Motoriekschaal is onderverdeeld in een subtest Fijne Motoriek en een subtest Grove Motoriek. De items van de subtest Fijne Motoriek meten ondermeer: reiken en grijpen, motorische planning, manipuleren van voorwerpen en functionele vaardigheden. De items van de subtest Grove Motoriek beoordeelt de bewegingen van de ledematen en romp waarmee de statische positie (bv zittten), de dynamische beweging (bv voortbewegen), het evenwicht en de motorische planning wordt vastgesteld.

 

Geschaalde subtestscores (Fijne of Grove Motoriek) geven informatie over de prestaties van een kind op een subtest ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten. Een geschaalde subtestscore tussen 7 en 13 geeft aan dat een kind een gemiddelde prestatie laat zien. De prestatie is twijfelachtig bij een geschaalde subtestscore tussen 4 en 7 en afwijkend als de geschaalde subtestscore gelijk of kleiner is dan 4. Bij een geschaalde subtestscore boven de 13 spreekt men van een bovengemiddelde prestatie.

 

terug