GHB - Graf​omotorische test

 

De Grafomotorische test meet de grafomotorische vaardigheden (omgang met potlood en papier) van kinderen in de leeftijd van 4 - 9 jaar. Doordat er nog geen kennis van taal vereist is, zijn de opdrachten extra geschikt voor (oudere) kleuters.

 

De test is genormeerd voor kinderen van de basisschool (regulier en speciaal onderwijs) en bestaat uit vier relatief korte opdrachten: de streepjes-, de spiraal-, de kruisjes- en de doolhofproef.

 

Kinderen doen sommige opdrachten met alleen de voorkeurshand, sommige met zowel de linker- als de rechterhand.   

 

Los van de normen, uitgedrukt in percentielscores, is de streepjes- en kruisjesproef ook geschikt om duidelijkheid te geven over de voorkeurshand.

 

De interpretatie van de percentielscores geschiedt volgens onderstaande tabel.

percentiel interpretatie
> 97  zeer goed niveau
85 - 97   goed niveau
61 - 84  goede middelmaat
40 - 60  middelmaat
16 - 39  zwakke middelmaat
 3 - 15  lichte achterstand
< 3  ernstige achterstand