GMFCS (Gross Motor Function Classification System)

 

Met het GMFCS kunnen kinderen met cerebrale parese (CP), rekening houdend met hun leeftijd, geclassificeerd worden naar motorisch functioneren op activiteitenniveau.

Door te kijken naar de spontane grove motoriek met de nadruk op zitten, transfers en voortbewegen, met of zonder hulpmiddelen, wordt duidelijk wat het kind kan. Dit wordt weergegeven in één van de vijf niveaus.

Het GMFCS geeft ook duidelijkheid wat betreft de te verwachten grove motoriek in de toekomst als het kind ouder wordt.

 

De GMFM-66 (Gross Motor Function Measure versie 66) is een motoriek-test voor kinderen met een cerebrale parese (CP). Het is een gestandaardiseerd observatie-instrument ontwikkeld en gevalideerd om veranderingen in de grove motoriek van kinderen met CP in de tijd te meten.

De eerste keer dat de test wordt afgenomen geeft een basisscore, bij het herhalen van de test op een later tijdstip kan de score met een eerdere score vergeleken worden.

Er wordt gekeken naar liggen en omrollen, zitten, kruipen en knielen, staan en lopen-rennen-springen.

De test geeft een beeld van de veranderingen van de grove motoriek van het kind en helpt ouders en therapeut om behandeldoelen op te stellen en te evalueren.

  

terug