GMO - Groninger Motoriek Observatieschaal

 

De Groninger Motoriek Observatieschaal (GMO) is een signaleringslijst, bedoeld voor het in kaart brengen van de motorische problemen in dagelijkse situaties.

 

De lijst met 18 vragen (bijvoorbeeld: "heeft moeite met knopen vastmaken en veters strikken") wordt vaak ingevuld door de leerkracht van het kind en levert een totaalscore op.

 

Er zijn per leeftijd aparte normen opgesteld voor jongens en meisjes. De totaal(percentiel)score geeft op basis van normering op een populatie van 1919 basisschoolleerlingen van 5 t/m 11 jaar een eerste indruk.

 

Prestaties boven p15 zijn normaal voor leeftijd en geslacht. Prestaties tussen p15 en p5 zijn licht afwijkend voor leeftijd en geslacht. Prestaties beneden p5 zijn duidelijk afwijkend voor leeftijd en geslacht.                                                              

 

Een percentielscore is een bij een toetsscore behorend getal dat aangeeft hoeveel procent van de kandidaten de genoemde toetsscore of een lagere heeft behaald (bijvoorbeeld: een behaalde percentielscore van 56 betekent dat 56% van alle deelnemers bij die toets dezelfde of een lagere score had).  

 

terug