M-ABC 2 - Movement Assessment Battery

 

De M-ABC 2 is geschikt om kinderen in de leeftijd van 3 t/m 16 jaar motorisch te testen. De test is onderverdeeld in 3 onderdelen: handvaardigheid; mikken en vangen; statisch en dynamisch evenwicht.

 

De M-ABC 2 wordt gescoord met behulp van scoreformulieren. De gewogen scores die behaald zijn op de verschillende onderdelen worden uitgedrukt in de waarde sd (standaarddeviatie of standaardafwijking, een begrip in de statistiek).

 

Bij een score boven + 1 sd is de motorische ontwikkeling bovengemiddeld.

 

Scoort het kind tussen + 1 sd en -1 sd dan is het motorische ontwikkelingsniveau gemiddeld dwz leeftijdsadequaat.

 

Indien het kind een standaardscore van -1 sd behaalt presteert het tussen twijfelachtig en leeftijdsadequaat.

 

Een score tussen -1 en -2 sd is een indicatie van een twijfelachtige motorische ontwikkeling terwijl een score kleiner dan -2 sd aangeeft dat de motorische ontwikkeling afwijkend is.  

  

terug