MACS (Manuel Ability Classification System)

 

De Macs classificatie beschrijft hoe kinderen van 4 - 18 jr met cerebrale parese voorwerpen in  dagelijkse activiteiten hanteren.

 

Bij Macs 1 hanteert het kind voorwerpen en voert taken met  voldoende snelheid en precisie uit.

 

Macs 2 wil zeggen dat het kind de meeste voorwerpen hanteert  en de meeste taken uitvoert; sommige taken worden vermeden of op een alternatieve manier  uitgevoerd.

 

Als het kind voorwerpen met moeite hanteert; hulp nodig heeft om taken voor te bereiden of om ze aan te passen, spreken we van Macs 3.

 

Bij Macs 4 heeft het kind voortdurend  hulp nodig voor een beperkt aantal gemakkelijk te hanteren voorwerpen en taken.

 

Macs 5 houdt in  dat het kind geen voorwerpen kan hanteren; het een beperkt vermogen heeft om zelfs gemakkelijke taken of bewegingen uit te voeren; acties vereisen totale assistentie.

  

terug