PEDI - Pediatrie Evaluation of Disability Inventory

 

De Pediatric Evaluation of Disability Inventory is een instrument om de alledaagse vaardigheden te meten bij kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 7,5 jaar. Bekeken worden zowel de vaardigheden die het kind bezit als de hoeveelheid hulp die het kind van de verzorger(s) krijgt. Daarnaast worden ook de aanpassingen/hulpmiddelen die het kind eventueel gebruikt genoteerd.

 

De PEDI wordt afgenomen in de vorm een gestructureerd interview met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Hierbij worden vragen gesteld op de gebieden zelfverzorging, ambulantie en sociaal functioneren.

 

Met behulp van de PEDI kan worden vastgesteld of er sprake is van een achterstand of van een stoornis in de functionele vaardigheden in vergelijking met gezonde leeftijdsgenootjes. Daarnaast kan dit instrument, ook na de leeftijd van 7,5 jaar, worden gebruikt ter evaluatie.

 

Een normatieve standaard score van 30 - 70 valt binnen de 2sd en kan als normaal worden beschouwd. Een score lager dan 30 (<2sd) geeft aan dat het kind een achterstand heeft in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

  

terug