PM - Philippi Methode

 

De PM is een methode waarmee de mate van het actieve draaien van het hoofd en de romphouding in kaart worden gebracht en hiermee de mate van asymmetrie. 

 

Er is sprake van een symmetrie wanneer het kind het hoofd actief even ver draait naar beide zijden. 

 

Bij het lichaam is er sprake van symmetrie wanneer het kind met zijn romp recht ligt en niet scheeftrekt (“banaan” of “komma” houding).  

 

Er wordt zowel in rug- als in buikligging naar het kind gekeken. 

 

De diverse houdingen worden met punten beoordeeld. Hoe meer punten, des te meer asymmetrie aanwezig. 

 

Er zijn geen normscores beschikbaar; het kind wordt steeds met zichzelf vergeleken. 

  

terug