SOS-2 - Systematische Opsporing Schrijfproblemen

 

Met behulp van de  Systematische Opsporing Schrijfproblemen wordt de schrijfsnelheid en het handschrift (verbonden of blokschrift) beoordeeld.

De SOS-2-NL scoren en interpreteren kan bij kinderen die al langere tijd bezig zijn met schrijven (vanaf eind groep 3 tot en met groep 8).

 

De overschrijfsnelheid wordt beoordeeld op basis van het aantal geschreven tekens in vijf minuten en wordt uitgedrukt als traag, in het risicogebied, gemiddeld of bovengemiddeld. Naarmate in een hogere groep moet het kind sneller kunnen schrijven.

 

Bij de beoordeling van het handschrift wordt gekeken naar zaken als lettervorm, vloeiendheid, letterovergangen, gemiddelde grootte, regelmatigheid van de lettergrootte, woordspaties en regelverloop. Op basis van normen vastgesteld per groep kan een uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van het handschrift zoals afwijkend / in het risicogebied / gemiddeld / bovengemiddeld.

 

Er is sprake van een schrijfprobleem als het kind uitvalt op schrijfsnelheid of kwaliteit van het handschrift of beide.