SP - Sensory Profile

 

Dit is een oudervragenlijst gericht op de sensorische prikkelverwerking en het effect hiervan op het functioneren in het dagelijks leven. 

 

Elke vraag beschrijft reacties van kinderen op diverse sensorische ervaringen. De ouder vult de vragenlijst in door de frequentie te noemen waarin die gedragingen voorkomen. 

 

Aan de hand hiervan kan de therapeut bepalen binnen welke zintuigen er mogelijk sprake is van een prikkelverwerkingsprobleem en wat de invloed hiervan is op het dagelijks leven. Dit wordt gebruikt voor vervolgonderzoek en de behandeling.