Spierkrachtonderzoek mv handheld dynamometer

 

Voldoende spierkracht is een belangrijke voorwaarde voor een adequate motoriek. Daarom meet de kinderfysiotherapeut de kracht van bepaalde spiergroepen.

 

Bij de test met de handheld dynamometer wordt de gemiddelde spierkracht bepaald over drie maximaalpogingen en in Newton uitgedrukt. 

 

Er zijn leeftijdsgerelateerde referentiewaarden beschikbaar voor jongens en meisjes in de leeftijd van 4 - 16 jaar voor een aantal spiergroepen van nek, armen, handen, benen en voeten.

 

Bij een waarde

  • boven + 1sd spreekt men van bovengemiddelde spierkracht,
  • tussen + 1 sd en - 1sd van gemiddelde spierkracht,
  • tussen -1 en -2 sd van twijfelachtige spierkracht en
  • onder de - 2 sd is er sprake van onvoldoende spierkracht. 

 terug