VMVK - Vragenlijst Motorische Vaardigheden Kleuters

 

De Vragenlijst voor de Motorische Vaardigheden van Kleuters (VMVK) is een signaleringslijst, bedoeld voor het in kaart brengen van de motorische vaardigheden in relatie tot dagelijkse situaties bij kinderen in de leeftijd van 3, 4 en 5 jaar.

 

De lijst met 28 vragen (bijvoorbeeld: "zelfstandig handen wassen en drogen") wordt vaak ingevuld door de leerkracht van het kind en levert een totaalscore op. Er zijn leeftijdsspecifieke normscores opgesteld waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen meisjes en jongens. Hoe hoger de totaalscore van het kind, hoe meer problemen het heeft met het uitvoeren van motorische activiteiten.

 

Een totaalscore die bijvoorbeeld 8 punten hoger is dan de leeftijdsspecifieke normscore komt voor bij 25% van de kinderen en is dus zeker niet uitzonderlijk.

 

Daarentegen komt een totaalscore die bijvoorbeeld 28 punten hoger is dan de leeftijdsspecifieke normscore slechts voor bij 5% van de kinderen en is dus wel opvallend.

  

terug