WRITIC - Writing Readiness Tool In Context

Dit instrument is ontwikkeld voor oudste kleuters in het regulier basisonderwijs om te evalueren of ze klaar zijn om te starten met het schrijfonderwijs in groep 3. De WRITIC kan in de fase van het voorbereidend schrijven worden afgenomen bij een kind waarbij de leerkracht zich zorgen maakt over de “handwriting readiness”.

 

Bij de WRITIC, in de klas aan een tafeltje afgenomen om ook omgevingsfactoren in het onderzoek te betrekken, wordt onder meer gekeken naar de uitvoering van papier- en pentaken. Hoe is de pengreep en -druk, de uitgangshouding en tekent het kind met arm-, pols- of duim-vingerbewegingen?

 

Aan de hand van normen kan vervolgens een uitspraak worden gedaan of de leerling "schrijfklaar" is voor groep 3. 

 

  

terug