Zancolli classificatie

 

De Zancolli classificatie beschrijft hoe kinderen met cerebrale parese voorwerpen grijpen en loslaten. Er wordt gekeken naar de stand van de pols en vingers en of daarbij de vingers actief kunnen strekken. De mate waarin dit lukt, het patroon, zegt iets over de ernst van eventueel spasme en de mate van de verlamming (parese).

  • Bij patroon 1 kan het kind zijn vingers actief strekken bij een licht gebogen pols.
  • Patroon 2A wil zeggen dat het kind zijn pols alleen actief kan strekken met gebogen vingers.
  • Als het kind zijn pols niet actief kan strekken met gebogen vingers spreken we van patroon 2B.
  • Patroon 3 houdt in dat het kind noch zijn pols noch zijn vingers actief kan strekken.

terug