Over Skrep Kinderfysio

SKREP Kinderfysio helpt kinderen die problemen hebben met motoriek en beweging om ze beter te laten functioneren. Skrep zet haar deskundigheid en inventiviteit graag in voor het kind. Skrep Kinderfysio werkt samen met verschillende fysiotherapiepraktijken in Tytjerksteradiel, Achtkarspelen en Dantumadeel om kinderfysiotherapie zo toegankelijk mogelijk te maken.

 

Skrep Kinderfysio neemt alle vragen serieus: of ze nu afkomstig zijn van het kind zelf of van de ouders, wij gaan met respect op alle vragen in. Ons uitgangspunt is dat het voor de kinderen leuk moet zijn en dat ze met een glimlach de deur uitgaan, ook al hebben ze voor de 120e keer hun pen verkeerd vast of hebben we ze voor de 120e keer gecorrigeerd. Die glimlach en het behalen van resultaat, daar gaat het om. Daar waar volwassenen een keus hebben, ligt dat bij een kind anders omdat het niet zelf beslist. Wij doen ons best om de behandeling op een zo prettig mogelijke manier te realiseren.

 

Marian Vermeulen heeft al meer dan dertig jaar ervaring in de kinderfysiotherapie.

In 2008 startte ze Skrep Kinderfysio als zelfstandige praktijk met behandelmogelijkheden op meerdere lokaties.

 

Marian's bevoegdheid is vastgelegd in het big-register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder nummer 79035313704.

Ze is ook geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF) van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.

 

 

 

 

SKREP? Uit het friese Wurdboek:

 

I skrep, s. de [skrep]

Houvast, vaste steun onder de voet

Gjin skrep krije, hâlde kinne: zich niet schrap kunnen zetten, uitglijden

Yn ‘e skrep, oan ‘e skrep, te skrep: in de weer, bezig werkzaam, aan de arbeid

II. skrep, adv. Schrap. Jin skrep sette, zich schrap zetten: zich erg inspannen, goed zijn best doen

 

Skrepper,s. de. –s. Ijverige werker, persoon die altijd druk in de weer is