Over Skrep Kinderfysio

Bij SKREP Kinderfysio helpen we kinderen die problemen hebben met motoriek en beweging om ze beter te laten functioneren. De praktijk bestaat uit een enthousiast en dynamisch team van (kinder)fysiotherapeuten dat zijn deskundigheid en inventiviteit graag inzet voor het kind. Skrep Kinderfysio werkt samen met verschillende fysiotherapiepraktijken in Tytjerksteradiel, Achtkarspelen, Leeuwarden, Kollumerland en Dantumadeel om kinderfysiotherapie zo toegankelijk mogelijk te maken.

 

Skrep Kinderfysio neemt alle vragen serieus: of ze nu afkomstig zijn van het kind zelf of van de ouders, wij gaan met respect op alle vragen in. Ons uitgangspunt is dat het voor de kinderen leuk moet zijn en dat ze met een glimlach de deur uitgaan, ook al hebben ze voor de 120e keer hun pen verkeerd vast of hebben we ze voor de 120e keer gecorrigeerd. Die glimlach en het behalen van resultaat, daar gaat het om. Daar waar volwassenen een keus hebben, ligt dat bij een kind anders omdat het niet zelf beslist. Wij doen ons best om de behandeling op een zo prettig mogelijke manier te realiseren.

 

SKREP? Uit het friese Wurdboek:

 

I skrep, s. de [skrep]

Houvast, vaste steun onder de voet

Gjin skrep krije, hâlde kinne: zich niet schrap kunnen zetten, uitglijden

Yn ‘e skrep, oan ‘e skrep, te skrep: in de weer, bezig werkzaam, aan de arbeid

II. skrep, adv. Schrap. Jin skrep sette, zich schrap zetten: zich erg inspannen, goed zijn best doen

Skrepper,s. de. –s. Ijverige werker, persoon die altijd druk in de weer is