Het team

Marian Vermeulen - praktijkeigenaar

 

kinderfysiotherapeut en fysiotherapeut

 

specialisatie: bekkenbodemproblematiek

 

big: 79035313704Marjolijn Oudman-Holtrop

 

kinderfysiotherapeut en fysiotherapeut

 

specialisatie: sensorische informatieverwerking

 

big: 99058057204De therapeuten van Skrep Kinderfysio zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF.