Multidisciplinair

Soms is een behandeling door een kinderfysiotherapeut niet voldoende om de klachten of de problemen op te lossen. In dat geval is de problematiek vaak complexer en zijn er meerdere hulpverleners bij het kind betrokken.

 

Skrep Kinderfysio neemt dan deel aan multidisciplinaire gesprekken met andere deskundigen en/of instanties.

 

Door die informatie-uitwisseling worden de behandelingen goed op elkaar afgestemd en zijn alle betrokkenen en deskundigen op de hoogte van elkaars verrichtingen.

 

Skrep Kinderfysio heeft daarbij veel contacten met:

  • Huisartsen en specialisten (kinder- en revalidatieartsen)
  • Jeugd-/Consultatiebureau-artsen GGD Fryslân
  • Paramedici zoals logopedisten, ergotherapeuten, manueel therapeuten, bekkenfysiotherapeuten, podotherapeuten
  • GGZ Friesland
  • Mee Friesland