Zorgverzekering

Wil je zorgverzekeringen vergelijken? Onder andere hierhier en hier kan dat...

 

Wat zijn aandachtspunten als je fysiotherapie goed wilt verzekeren? Kijk hier...

 

Voor kinderen tot 18 jaar vallen de eerste 18 behandelingen in de basis-verzekering. Die kosten je dus niets extra. Die behandelingen zijn ook niet van invloed op het eigen risico. Voor personen van 18 jaar en ouder (en voor kinderen tot 18 waarvan je denkt/weet dat ze meer behandelingen nodig zullen hebben dan 18 stuks) is het verstandig te kijken of een aanvullende zorgverzekering loont.

 

Komt de aandoening van je kind voor in de bijlage van het Besluit Zorgverzekeringswet (de chronische lijst) dan is het aantal behandelingen wat wordt vergoedt in principe onbeperkt. In deze gevallen is een verwijzing van arts of specialist noodzakelijk. Bij een enkele zorgverzekeraar is daarnaast dan ook nog een toestemming/machtiging vereist. Bij chronische indicaties kan de duur van de behandeling per aandoening variëren en beperkt zijn tot een bepaalde termijn. Je zorgpolis en/of de website van je verzekeraar verschaft nadere informatie.

 

Is de aandoening van je kind niét opgenomen in de hierboven genoemde bijlage dan vergoeden de zorgverzekeraars maximaal 2 x 9 behandelingen vanuit de basisverzekering. Soms is voor de tweede serie van 9 behandelingen een verwijzing van een (huis)arts noodzakelijk. Is je kind daarnaast nog aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan kunnen mogelijk verder noodzakelijke behandelingen hieruit worden vergoed tot het maximum wat in de betreffende polis is genoemd.

 

Behandeling aan huis wordt door alle verzekeraars uitsluitend vergoed als je verwijzer dat expliciet op de verwijzing vermeldt. Zonder verwijzing wordt een behandeling aan huis door de zorgverzekeraars niet vergoed.

 

Is je kind niet verzekerd? Ook dan helpen we uiteraard graag. Op onze tarievenlijst vind je alle informatie die dan van belang is.