Zo werken we bij Skrep Kinderfysio

Je kunt je kind rechtstreeks bij ons aanmelden zonder dat daarvoor een verwijzing van een huisarts of specialist nodig is. Je maakt dan gebruik van de Direct Toegankelijke Fysiotherapie DTF. Wij voeren dan een “screening/intake/onderzoek na screening” uit. Ben je schriftelijk door een (consultatiebureau-, huis- of kinderarts naar ons doorverwezen dan verrichten we een “intake/onderzoek na verwijzing”.

 

In beide gevallen brengen we tijdens het onderzoek de hulpvraag en het probleem in kaart door observatie, motorische screening, testen en/of vragenlijsten. We kijken daarbij naar de motorische activiteiten die je kind beheerst en naar de manier waarop het zich beweegt. Meer weten over onderzoeken en testen? Kijk hier

 

Na het analyseren van het probleem beoordelen we of je kind door ons kan worden behandeld. Soms is een nader medisch onderzoek door een arts gewenst. We verwijzen je dan door naar je huisarts.

 

Als er wel kan worden gestart met de behandeling dan adviseren we je over het vervolgtraject en stellen we in overleg met jou en eventuele andere deskundigen zoals de huisarts of een specialist een behandelplan vast.

 

Door je deelname aan mogelijke vervolgbehandelingen ga je impliciet akkoord met onze voorwaarden en privacyverklaring die je hier kunt bekijken.

 

Tijdens de behandeling zal je kind zoveel mogelijk spelenderwijs gemotiveerd worden om de motorische vaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren. Tijdens het behandeltraject wordt regelmatig tussentijds geëvalueerd. Het traject wordt afgesloten met een eind-evaluatie.

 

Als we tijdens het behandeltraject samenwerken met bijvoorbeeld de huisarts, de specialist, de jeugdarts van GGD Fryslân de ergotherapeut of anderen gebeurt dat altijd in overleg en met jouw toestemming.