Zo werken we bij Skrep Kinderfysio

We brengen de hulpvraag en het probleem van je kind in kaart door observatie, motorische screening, testen en/of vragenlijsten. We kijken daarbij naar de motorische activiteiten die je kind beheerst en naar de manier waarop het zich beweegt.

Soms is een nader medisch onderzoek door een arts gewenst. We verwijzen je dan door naar je huisarts.

 

Bij de start van de behandeling adviseren we je over het vervolgtraject en stellen we in overleg met jou en eventuele andere deskundigen zoals de huisarts of een specialist een behandelplan vast.

 

Door je deelname aan mogelijke vervolgbehandelingen ga je impliciet akkoord met onze voorwaarden en privacyverklaring die je hier kunt bekijken.

 

Tijdens de behandeling motiveren we je kind zoveel mogelijk spelenderwijs om de motorische vaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren. Tijdens het behandeltraject wordt regelmatig tussentijds geëvalueerd. Het traject wordt afgesloten met een eind-evaluatie.

 

Als we tijdens het behandeltraject samenwerken met bijvoorbeeld de huisarts, de specialist, de jeugdarts van GGD Fryslân de ergotherapeut of anderen gebeurt dat altijd in overleg en met jouw toestemming.