Bejegening

 

We leggen de werkwijze voorafgaand aan de behandeling aan je uit. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als je om welke reden ook bezwaar hebt tegen de voorgestelde werkwijze is het verstandig dat direct aan de therapeut te melden.

Na overleg met de therapeut over mogelijke alternatieven kun je dan beslissen wat je gaat doen.

 

Bij Skrep Kinderfysio werken geen mannelijke therapeuten. Heb je bezwaar dat door een vrouw zal worden behandeld dan kunnen we je helpen met zoeken naar een mannelijke collega.

 

Als de therapeut meent dat bij de behandeling de aanwezigheid van een collega of stagiaire gewenst is zal je daarvoor altijd eerst toestemming worden gevraagd. 

 

Besproken onderwerpen tussen cliënt en therapeut blijven altijd vertrouwelijk.

 
Indien de cliënt meent door de therapeut niet op de juiste manier tegemoet te zijn getreden kan dat via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar worden gemaakt.

 

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Bij behandeling in de oefenzaal kunnen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.