Klachten

 

Je mag ervan uitgaan dat de therapeuten van Skrep Kinderfysio hun best doen om zo goed mogelijk te behandelen. Zijn er toch klachten over de behandeling of de manier waarop er door ons met je wordt omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken in een gesprek met de desbetreffende therapeut of de praktijkeigenaar.


Wil je liever geen gesprek of bestaat na het gesprek met de betreffende therapeut of de praktijkeigenaar nog de behoefte om de klacht elders kenbaar te maken dan kun je contact opnemen met het regionale Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) wat kan via

www.zorgbelang-fryslan.nl. Meer informatie is ook hier te vinden.


De kinderfysiotherapeuten van Skrep Kinderfysio nemen deel aan de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF.